Andrei Tarkovsky diyor ki…

posted in: Ünlülerden Kodlar | 0

“Sinemada bir yönetmen bireyselliğini her şeyden önce zaman duygusuyla, ritimle ifade eder. Ritim, ayırt edilebilir stilistik özelliklerle bir esere renk verir. Ritim bir filmde doğal olarak ortaya çıkmalı, yönetmenin doğuştan gelen yaşam duygusunun bir işlevi olmalı ve zaman arayışıyla bağdaşmalıdır.”

In the cinema a director expresses his individuality first and foremost through his sense of time, through rhythm. rhythm gives colour to a work by distinguishable stylistic characteristics. Rhythm must arise naturally in a film, a function of the director’s innate sense of life and commensurate with his quest for time.

 

Andrei Tarkovsky diyor ki…

posted in: Ünlülerden Kodlar | 0

“Belli bir anlamda geçmiş, bugünkünden çok daha gerçektir. Başka bir deyişle daha istikrarlı, daha esnektir. Şimdiki zaman, parmakların arasında kum gibi kayar ve kaybolur, ancak hatırlandığında var olur. ”  

“In a certain sense the past is far more real, or at any rate more stable, more resilient than the present. The present slips and vanishes like sand between the fingers, acquiring material weight, only in its recollection.”

 

Andrei Tarkovsky’nin en beğendiği 10 film

posted in: Film Yönetimi | 0

10 Movies Andrei Tarkovsky’nin liked best:

  1. Le Journal d’un curé de campagne (Robert Bresson, 1951)
  2. Winter Light (Ingmar Bergman, 1963)
  3. Nazarin (Luis Buñuel, 1959)
  4. Wild Strawberries (Ingmar Bergman, 1957)
  5. City Lights (Charlie Chaplin, 1931)
  6. Ugetsu Monogatari (Kenji Mizoguchi, 1953)
  7. Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954)
  8. Persona (Ingmar Bergman, 1966)
  9. Mouchette (Robert Bresson, 1967)
  10. Woman of the Dunes (Hiroshi Teshigahara, 1964)

 

 

Andrei Tarkovsky der ki…

posted in: Ünlülerden Kodlar | 0

Yaşam boyunca insan ya  hayaletlerin peşinde koşarak ya da idollerin önünde iki büklüm eğilerek oyalanır ama sonunda her şey ruhun derinliklerinde varlığı hep hissedilen tek bir şeye indirgenir, AŞK. Bu duygu yaşama anlamını veren en baskın elementtir. Benim görevim filmlerimi izleyen her insanın kendini aşka adama yeteneğini keşfetmesini sağlamaktır.

Andrei Tarkovsky

Man is too busy chasing after phantoms and bowing down to idols. In the end, everything can be reduced to the one simple element which is all a person can count upon in his existence: the capacity to love. That element can grow within the soul to become the supreme factor which determines the meaning of a person’s life. My function is to make whoever sees my films aware of his need to love and to give his love, and aware that beauty is summoning him.

Andrei Tarkovsky