Görüntülerin Birleşmesi – Sinemasal Kurgu Tipleri.

Kategori: Teknoloji | 0

Görüntülerin Birleşmesi

Elektronik devrim günümüzde sürekli gelişme kaydederek, baş döndürücü bir hızla ilerlemesine devam etmektedir. Dijital ortamda çekilen görüntülerin kurgusu, en yeni ve tam profesyonel kurgu programları ile gerçekleşmektedir. Dijital çağda yetişmiş ve alanında uzmanlaşmış kurgucular bir filmin oluşmasında önemli katkıları olan kişiler konumundadırlar.

Görüntülerin Kaba Kurgusu:

Her çekim sonrası öncelikle görüntülerin kaba kurgusu yapılır. Bunun nedeni ise tam kurgu için eksik gelen Sahne ve Planların, tekrar çekimlerinin sağlanmasıdır. Sağlandığında tam kurgu (kesin kurgu) başlar.

Görüntülerin birleşmesinde uygulanan Kesin Kurgu türleri.

Düz,

Paralel,

Atlama,

Zıt,

Biçim Kurgusu.

Düz Kurgu:

Bir görüntüden diğerine geçişi olabildiğince belirsiz bırakan kurgu tipidir.

Görüntüler, kesintisiz biçimde birbirlerini takip ederek hikâye anlatılır.

A-çekiminin görüntüleri devam ederken B- çekiminin görüntüleri ardından gelir. Genelde bu kurgu, doğal bir ifade biçimi olarak tercih edilegelmiştir.

Paralel Kurgu (Çapraz Kurgu):

Farklı mekanlarda genellikle aynı zamanda geçen olayların çapraz biçimdeki bir akışla kurgulanması olayıdır. Olayların gizemini ve duygusal etkisini attırır.

Zıt Kurgu:

Birbirini takip eden görüntüler aksiyon içinde normal olarak birbirinden ayrı çekilmişlerdir. Vurucu kurgu da denilen bu kurguda bir plandan o plana karşıtlıklar içeren ve hatta tam zıt olan bir başka plana geçiş yapılır. Böyle farklı planların görüntülerinin genel, detay, yakın plan çekimlerinin kurgulanması zıt kurgu olarak adlandırılır.

Sakin ve durgun görüntüler taşıyan bir sahneden hızlı sahneye veya şiddet dolu bir sahneden duygusal bir sahneye geçiş yapılır.

Genelde izleyicide heyecan uyandırmak, kafa karışıklığı yaratarak şaşırtmak için uygulanır.

Atlama Kurgu:

 Akış içinde birbirini takip eden olayların, filmin devamlılığı içinde kırılması olayı Atlama Kurgu’yu gerektirir. Yani olay görüntüleri arasında geçişler yapılarak hikâye anlatılır.

İşinde uzmanlaşmış yönetmenin tercihidir genellikle.

Biçim Kurgusu:

Benzer iki şekilden ibaret görüntülerin arasındaki kesme biçimine Biçim Kurgusu denir. Benzer özelliğe sahip görüntülerin birleşmesiyle oluşan tema, ya da fikrin uyumuna ve devamlılığına vurgu yapan bir plandan diğerine yapılan kesme olduğu için tematik kurgu diye de adlandırılır.

 

 

Digital Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Kategori: Kamera, Teknoloji | 0

Digital Görüntüleme

Bir Digital video kamerada görüntü oluşabilmesi için objektiften geçerek kameraya giren ışığın “Işık Bölücü” de (Beam Splitter) beyaz ışığı oluşturan mavi, kırmızı, yeşil bileşenlerine ayrılarak oluşan farklı görüntülerin her rengin kendi alıcısına (receptor) aktarılması gerekir.

Digital kamerada kullanılan bu alıcılar renge değil sadece parlaklığa duyarlı olduğu için görüntünün önce mavi, yeşil ve kırmızı bileşenlerine ayrılması şarttır.

Digital 1

Bu ayrılım işlemi esnasında, oluşacak görüntüde kayıplar yaşanmaması için her ışık ışınının eşit miktarda hava ve cam ihtiva eden bir yol boyunca hareket etmesi gerekir. “Işık Bölücü” de kullanılan ve mat yüzeylerinde biri sadece mavi ışığı diğeri ise kırmızı ışığı yansıtan iki adet dikroik ayna’nın yer aldığı üç prizma birbirine yapıştırılmıştır.

Digital 3

“Işık Bölücü” ye giren beyaz ışık ilk önce mavi dikroik aynaya ulaşır ve ışığın mavi bileşenleri burada yansıyarak mavi ışık alıcıya ulaşır (A).

Işığın geriye kalan yeşil ve kırmızı bileşenleri bloktaki ikinci prizmaya gelirler. Burada yer alan dikroik aynada kırmızı bileşen yansıyarak kırmızı alıcıya yönlendirilir (B). Mavi ve kırmızı dikroik aynalardan yansırken yoluna devam eden yeşil bileşen ise üçüncü prizmadan geçerek yeşil alıcıya yönelir (C).

Digital 2

Digital kameralarda kullanılan Görüntü Algılayıcı (Image Sensor)

Görüntü Işık Bölücü Prizmada kırmızı , mavi ve yeşil elemanlarına ayrılıp her rengin kendi özel algılayıcı yongalarına gönderilir. Daha sonra  tekrar birleştirildiğinde orijinal renkli görüntüyü oluşturacaktır.

Görüntü algılayıcının (CCD) görevi optik görüntüyü elektronik olarak işlem görebileceği bilgi parçalarına bölmektir.

Her bir algılayıcı (CCD) objektiften gelen ışınları pikseller şeklinde toplayan bir seri transistor’ler dizinidir. Bir çok kayıt özelliğini saptayan CCD’ler Digital kayıt sisteminin anahtarı sayılırlar.1970 yılında Bell laboratuarlarında geliştirilen foto-duyarlı bu küçük parçacıklar üzerlerine düşen ışık miktarlarına eşdeğer oranda elektrik yükü oluşturabilirler. Belirli bir toplama periyodundan sonra bu yük CCD’nin dışına aktarılır.

Digital video kayıt sisteminin bir parçası olmalarına rağmen, film gibi analog ışık yakalayıcılarıdır. Işığa duyarlı silikondan yapılırlar.

Silikon elektronik olarak her biri havuz gibi elektron toplayan piksellere ayrılır. Havuz dolunca boşalır ve elektronlar bir CCD boyunca bir pikselden diğerine hareket ederler.

Digital Kameralarda kullanılan Görüntü Algılayıcıların bir diğer modeli de CMOS (complementary metal oxide semiconductor) algılayıcılardır.

CCD ve CMOS algılayıcılarının her birinin kendine göre artı ve eksileri vardır. Kamera üreticileri kendi kullandıkları modelin üstünlüğünü sürekli savunurlar. Ama birinin diğerinden daha başarılı olduğunu söylemek hala  zordur. Her iki algılayıcı da ışığı elektrik yüküne çevirerek bir elektronik sinyal üretirler. CMOS algılayıcılarda her pikselin kendi yük-voltaj dönüşümü vardır ve genellikle yükseltici, gürültü gidericisi ve sayısallaştırma devresi olduğu için yonga Digital Bit’ler üretir. CMOS Üretim maliyeti düşüktür. Güç tüketimi daha az ve kamera-yonga bütünleşmesi daha iyi olduğu için son zamanlarda daha fazla tercih edilmektedir.

 

ARRI Orbiter – Her şeyi yapabilecek bir Işık

Kategori: Teknoloji | 0

ARRI Orbiter

ARRI nin yeni ışığı “Orbiter- Uydu” aydınlatma alanında devrim yapabilecek kapasitede bir ışık.

Kamera üreticileri, aslında birbirinden çok da farklı olmayan gelişmeleri (slow-motion, 4K veya yukarısı çekim vs) uygulayarak, yeni modelleri sürekli piyasaya sürmekteler.

Film çekiminin en önemli elemanı ışık konusunda da yeni ürünlerin piyasaya sunulmasının sinematografırlar tarafından merakla beklendiği kaçınılmaz bir gerçek.

Bu bağlamda geçtiğimiz hafta Arri yeni ışık sistemi olan “Orbiter” i anons etti. Bu ışık sistemi her türlü çekim ortamında her türlü işi yapabilecek yetenekte ilk aydınlatma sistemi gibi gözüküyor…

Kapasitesini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

 • Leko ışık olabilir,
 • Softbox olabilir,
 • Fresnel olabilir,
 • Ethernet üzerinden başka ışıklara bağlanabilir,
 • Kablosuz olarak DMX veya iPad yardımıyla kontrol edilebilir,
 • Setteki aydınlatmayı ölçüp, kontrol edebilir, parlaklığı ve renk sıcaklığını değiştirebilir.

Bu ışık sisteminin sahip olduğu özellikler ise şöyle;

 • Açık yüz, projeksiyon gibi çeşitli optik tipleri.
 • ARRI’ ye has altı-renkli spektral geniş gamut’lu ışık mühendisliği,
 • Mükemmel renkler ve maksimum parlaklık için gerekli çok güçlü ışık çıkışı,
 • LIOS – Işık Operasyon Sistemi ve Sofrware’i,
 • Su geçirmez muhafaza,
 • Ambiyans (ortamda var olan) ışığa uyum sağlayacak entegre renk algılayıcı,
 • Çıkarılabilir kontrol paneli,
 • Mükemmel sıfıra kadar karartma,
 • Dahili güç, kablosuz DMX ve bateri girişi.

ARRI ışık üniteleri her zaman verdikleri ışığın kalitesi ile tanınmışlardır.

Orbiter de kullanılan ışık ünitesi “ARRI Spectra Altı Renkli” bir ışık makinesidir. Kırmızı, yeşil, mavi, amber, cyan (mavi+yeşil), ve lime kırmızı’dan oluşan bu sistem daha geniş bir gamut, daha doğru renkler ve tüm CCT aralığında daha yüksek renk dağılımı verir.

Bu sistemdeki renk sensor (algılayıcı) mode’u ile sete hâkim olan tüm aydınlatmayı okuyarak var olan renkler arasında uyum sağlanabilir.

Su geçirmez olan ARRI Orbiter ışık ünitesi aydınlatma endüstrisinde bir dönüm noktası olmaya adaydır. LED ışıklar klasik aydınlatma araçları olan HMI ve Tungsten ışıklarla rekabetten çıkarak tümüyle kendine has ışık üniteleri haline hızla dönüşmektedirler. Bu bağlamda belki beş sene gibi bir süre içinde HMI ve Tungsten ışıkları film çekim setlerinin çoğunda görmek mümkün olmayacaktır.

ARRI 2
ARRI Spectra Light Engine

ARRI“Waterproof – Su Geçirmez” Muhafaza

Kaynak: premiumbeat.com, arri.com

 

Artırılmış Gerçeklik – Augmented Reality (AR)

Kategori: Teknoloji | 0

Artırılmış Gerçeklik- Augmented Reality (AR) ve Video ArtVideo Art (Video Sanat), görsel ve işitsel ortamlarda hareketli görüntülerin kullanılması ile oluşturulan bir sanat formu olarak tarif edilebilir.

Bir konuyu, kavram ve düşünceyi sesle desteklenen hareketli görüntüler eşliğinde sunmayı amaçlayan Video art 1960’lı ve 70’li yıllarda kullanıma sunulan tüketici tipi video teknolojisi – özellikle Sony firmasının Portapak ürünü- ile başlayan ve birçok formda ifade edilebilen bir sanat şeklidir.

Video Art ürünleri galeri ve müzelerde gösterilen enstalasyon veya kayıtlar, internet üzerinde dağıtılan, DVD, televizyon, video monitör veya projeksiyon makinesi ile gösterilen canlı veya önceden kaydedilmiş görüntüler ve ses şeklinde izlenceye sokulabilir.

Video Art ismi video kayıt teknolojisinin ilk dönemlerinde kullanılan orijinal analog video bant ’tan gelir.

Dijital teknolojinin ortaya çıkması ile daha gelişmiş ve sanatçılarına daha geniş olanaklar sunulabilen bir sanat dalı haline dönüşmüştür.

Video Art geleneksel sinemadan farklıdır ve onun uyduğu birçok kurala uymayabilir; oyuncu, diyalog, hikâye, plot vs kullanmayabilir. Bu özellikleri ile geleneksel sinemanın dalları arasında yer alan avangart- öncü film, kısa film, deneysel film vs türlerinin dışında kalan bir tür olarak da tanımlanmaktadır.

Video Art sanatının gelişiminde New York merkez teşkil eder; 1972 yılında Steina ve Woody Vasulka, Dimitri Devyatkin, Shridhar Bapat gibi sanatçılar tarafından kurulan “Kitchen-Mutfak” bu sanatın çekirdek kuruluşudur.

Artırılmış Gerçeklik- Augmented Reality (AR) ise günümüzün en popüler konularından biridir.

Araştırmacılar televizyon veya bilgisayar ekranında gördüğünüz grafikleri oradan alıp gerçek dünya ile birleştiriyorlar ve bu yeni teknolojiye Augmented Reality – Artırılmış Gerçeklik (AR) adını veriyorlar. Bununla da kalmayıp bu grafikleri ses, koku, dokunsal geri bildirim ile birleştirip yeni bir dünya yaratıyorlar. Çok yakınlarda bildiğimiz normal bir gözlükten farkı kalmayacak olan AR ekranları, geliştirici grafikleri sesle birleştirerek gördüğümüz her şeyi farklı kılacak. Başımızı her hareket ettirdiğimizde de bu geliştirilmiş görüntü değişecek.

Artırılmış Gerçeklik- Augmented Reality (AR) Nedir?

Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesine denir. Bu teknolojiden faydalanabilmeniz için; bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve elinizde artırılmış gerçekliği tanımlayacak cihazların (akıllı gözlük, akıllı telefon ya da tablet) bulunması gerekir. Ayrıca Augmented Reality üzerine tanımlanmış olan uygulamalardan birinin bu cihazınızda yüklü olması da şarttır. Bu koşullar gerçekleştikten sonra; Augmented Reality için tasarlanmış görseli cihazınızda ki uygulama ile tanımladığınızda, cihazınız görseli algılıyor ve yeni bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz.

Microsoft’un ürünü olan Hololens ve Meta adlı firmanın AR 2 adlı gözlükleri artırılmış gerçeklik alanında öne çıkan ürünlerden.

Artırılmış Gerçeklik- Augmented Reality (AR)Kullanım Alanları Nelerdir?

Sinema: AR uygulaması sayesinde; billboard’u cihazınızla tanımlayıp, filmin fragmanını cep telefonunuz üzerinden izleyebileceksiniz. Bilet satın almak istiyorsanız da videonun sonunda çıkan linklerden kolaylıkla seans bilgilerini öğrenip, bilet temin edebileceksiniz.

Sanat ve Müzeler: AR uygulaması ile müzeleri gezebilir ve orada yer alan sanat eserleri hakkında detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

Turizm: Yabancı bir ülkede gezerken karşınıza tarihi bir bina çıktı ama adını bilmiyorsunuz.ve o bina hakkında bilgi sahibi değilsiniz. Telefonunuz binayı tanıyarak, hemen tarihini paylaşıyor.

Eğitim: Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile İnteraktif modellerle öğrenmeyi kolaylaştırmak mümkün olacak.

Pazarlama: Augmented Reality denince akla ilk gelen sektörlerden biri pazarlama. Firmalar, ürünlerini daha interaktif bir şekilde pazarladıklarında müşteri etkilemek daha kolaylaşıyor ve oluşturulan kampanyalar farklılık yaratıyor.

Emlak: Emlak ofislerin camına asılan ilandan veya bir dergide gördüğünüz ilandan, evin tanıtıcı videosunu izleyebilir; videonun sonunda yer verilecek ilan sahibi bilgilerinden ev ile ilgilenen kişiye tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Alışveriş: Almak istediğiniz bir kıyafetin üzerinizde nasıl duracağın merak ettiğinizde artırılmış gerçeklik uygulamaları o kıyafeti bir şekilde sizin üzerinize yerleştiriyor. Böylece nasıl duracağı hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Tabii bir de süpermarkette gezerken ürünler hakkında detaylı bilgi almak için de kullanmak mümkün

Cihaz Kurulumu ve Tamir: Yeni aldığınız cihazınızın interaktif kutusu sayesinde, kurulum videosu karşınıza çıkabilir. Böylece artık el kitapçıklarını okumanıza gerek kalmaz.

Aynı şekilde bir arıza durumunda tamir için servisi çağırmanıza gerek kalmayabilir. İlk etapta siz tamir etmeyi deneyebilirsiniz.

Dekor: Aldığınız evi nasıl dekore edeceğiniz hakkında ürünleri satın almadan bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. AR teknolojisi ile ürünlerin, evinizde nasıl durduğunu kolaylıkla görebilirsiniz.

Lojistik: Artırılmış gerçeklik teknolojisinin faydalı olacağı alanlardan biri de lojistik. Burada palete konulması gereken ürünler bize bir oyun eşliğinde sunuluyor

Oyun: Pokemon Go gibi oyunların arkasında yatan teknoloji de artırılmış gerçeklik.

Ordu: Askerler zemin, hava şartları ve düşman kampları üzerine detaylı bilgiye artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde ulaşabilecekler. Bunun için akıllı gözlükler geliştirilmekte

İnşaat: İnşaat alanında öne çıkan artırılmış gerçeklik gözlüğü DAQRI, Akıllı Kask uygulamaları halen kullanılmakta.

[metaslider id=”3993″]

‘); ?>

Dünyanın en hızlı çekim yapabilen kamerası

Kategori: Teknoloji | 0

Dünyanın en hızlı kamera çekimi;  saniyede 5 trilyon kare.

 

Dünyanın en hızlı çekimi
Dünyanın en hızlı çekimi

 

240kare/sn hızda bır çekim yapmak istersek EVA1 kamerayı, 4k çözünürlükte 1000 kare/ sn çekim yapmak istersek de Phantom Flex kamerayı kullanırız.

Isveçli bilim insanları ışığın durağan halini yakalayabilen 5 trilyon kare/ sn hızda çekim yapan bır kamera geliştirdiler.

Alışılageldik kamera tasarım teknolojisinden biraz farklı bir sistemi kullanan kameranın temel spesifikasyonları şöyle:

Hız: 5 trilyon kare/sn

Çözünürlük: 1002×1004

Kaynak: Tri-Sapphire Laser ( Üçlü Safir Laser )

Dünya ilk üç ekranlı 4K dizüstü bilgisayarı ile tanıştı…Razer Firmasını yeni Projesi Valerie.

Kategori: Teknoloji | 0

dünyanın ilk 4K laptop'ı
Valerie

Dünya’da benzersiz bir kurgu denemesi şimdi taşınabilir ortamda…

San Diego merkezli oyun firması Razer 2017 CES fuarında yeni projesi Valerie’yi bilgisayar dünyasına tanıttı.

Kumar makineleri mantığına dayanılarak tasarlanan laptop, hızlı ve ekran güvenirliğine sahip etkin bir iş akışı isteyen sinemacılara, özellikle kurguculara, mobil bir olanak sunuyor.